HVAD ER SKOLDKOPPER?

Skoldkopper er den mest smitsomme af alle børnesygdommene. Når dit barn bliver ramt af skoldkopper, dukker de velkendte røde og kløende sår hurtigt op. Ofte vil dit barn også få feber og blive utilpas.

Sygdom med skoldkopper varer typisk i 7 til 9 dage. Og det er først, når alle sårene er dækket af skorper, at dit barn må komme tilbage i vuggestue, børnehave eller skole. En omgang med skoldkopper kan derfor ende med mange sygedage for dit barn.

sådan kan du forebygge

Skoldkopper  bliver normalvis ikke behandlet, når først dit barn er syg. Men det kan forebygges ved hjælp af vaccination.

Læs mere om forebyggelse af skoldkopper her eller på Sundhed.dk

Du kan også høre mere om  forebyggelse af skoldkopper hos din læge eller hos Danske Lægers Vaccinations Service.

Klik for mere information.

Vil du vide mere?

DK-NON-01374  –  26. januar 2024